Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021 như sau: File đính kèm!

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều