Tổng kết năm học 2019-2020; Và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Tổng kết năm học 2019-2020; 

Và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021


          Sáng 23 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường UBND huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020; và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Dự hội nghị có ông  Cao Minh Vỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các cán bộ viên chức thuộc ngành giáo dục –Đào tạo huyện.

 Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thơ – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện báo cáo kết quả năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Năm học 2020 – 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu,   05 nhóm giải cơ bản của ngành theo Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả các mặt giáo dục năm học 2019 - 2020: Giáo dục mầm non  có những bước tiến lớn trong việc thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non mới, vì vậy chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tiếp tục được nâng lên. Giáo dục tiểu học đạt được nhiều kết quả tốt trong các cuộc thi học sinh giỏi và giáo viên giỏi. Giáo dục THCS đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, sinh hoạt cụm chuyên môn, hội thi giáo viên giỏi cấp các trường. Năm học 2019 - 2020 , ngành giáo dục huyện Khánh Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng  danh hiệu   "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 10 cá nhân và 03 cấp: Mầm non,Tiểu học, Trung học được tặng cờ thi đua.

Trong buổi tổng kết năm học 2019 – 2020, ông Nguyễn Hữu Thơ – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đã phát động  toàn thể đại biểu trong Hội nghị ủng hộ tiền cho đồng bào Miền trung, khắc phục thiệt hại bão lũ, thiên tai. Với tổng số tiền qua đợt phát động là 12.747.000 đồng.

                                         Một số hình ảnh diễn ra tại buổi tổng kết.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều