Thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

            Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, của cả nước nói chung, thúc đẩy lan tỏa thông điệp quan trọng của bài viết nêu trên, góp phần hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phòng giáo dục và đào tạo đăng tải bài viết bản Tiếng Việt và 04 bản dịch tiếng nước ngoài: Anh, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo.//

(ĐÍNH KÈM 04 BẢN DICHJ)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều