Công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Kiểm tra nhằm mục đích phát hiện những điểm còn bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật, từ đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; qua kiểm tra, phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các cá nhân, tập thể chưa thực hiện đúng quy định pháp luật góp phần thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành.

- Hướng dẫn các trường thực hiện tốt quy định về công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng. Tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành giáo dục.

- Làm tốt nhiệm vụ tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều