Giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”

     Căn cứ Kế hoạch số 13784/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 13788/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021;

     Sở Thông tin và Truyền thông đã thiết lập Trang Zalo Official Account (OA) “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” tại địa chỉ http://zalo.me/1019360501331218694 và đưa vào hoạt động chính thức kể từ ngày 15/9/2021, nhằm mục đích cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh, các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” do Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa quản lý và vận hành.

     Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

     1. Tuyên truyền về Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh biết, quan tâm tìm hiểu, sử dụng. 

     2. Theo dõi, cập nhật thông tin trên Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” theo một trong hai cách thức như sau: Mở ứng dụng Zalo, tại ô tìm kiếm nhập từ khóa “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”, chọn Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” như hình bên dưới và nhấn nút “Quan tâm”.

    3. Chia sẻ Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” đến nhiều người theo các bước như sau: Mở ứng dụng Zalo, truy cập Trang Zalo OA “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”; chọn biểu tượng ở góc trên cùng phía bên phải; nhấn nút “Chia sẻ” và chọn danh sách bạn bè cần chia sẻ

 

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều