Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2021

Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 (Đính kèm)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều