Phổ cập kỹ năng số cộng đồng

Danh sách file:

06 nội dung quan trọng để hướng dẫn người dân bao gồm:

(1) Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

(2) Thanh toán không dùng tiền mặt; 

(3) Mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; 

(4) Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn; 

(5) Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản;

(6) Nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của Chính quyền địa phương.

Lượt xem: 730
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều