CĐCS Sở LĐ-TB và xã hội tỉnh chung tay phòng chống dịch Covid-19

 

CĐCS Sở LĐ-TB và xã hội tỉnh chung tay phòng chống dịch Covid-19. 

Ông Võ Bình Tân – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch CĐCS Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội trao số tiền vận động cho UBMTTQ VN tỉnh Khánh Hòa

 

(Xem chi tiết tại http://congdoankh.org.vn/tin-chi-tiet/id/5820/CDCS-So-LD-TB-va-xa-hoi-tinh-chung-tay-phong-chong-dich-Covid-19?fbclid=IwAR3SmrgOSuAknKejzEagmWSLwqZ7VTG5gJKWooJUdIa_Kz2ryE4wUKKdPU)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều