Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục

Thực hiện Công văn số 1840/SGDĐT-VP ngày 23/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương; cũng như của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện, của ngành đã triển khai. 

2. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 là nhiệm vụ ưu tiên hiện nay, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch. 

3. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 04/CĐUBND ngày 22/7/2021: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị thuộc thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố còn lại (Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh); thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00, ngày 23/7/2021. 

4. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị:

 - Bố trí 50% công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, thường xuyên truy cập hệ thống quản lý văn bản E-Office, Email công vụ để thực hiện nhiệm vụ.

 - Phân công công chức, viên chức trực tại đơn vị để xử lý các công việc cần thiết khác; tuyệt đối không để công việc bị ách tắc, tồn đọng, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. 

- Đề nghị công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nguyên tắc 5K để bảo vệ bản thân, cộng đồng, không ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, góp phần vô cùng quan trọng để kết thúc đợt dịch bệnh này. 

5. Các đơn vị chủ động kiểm tra, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó dịch bệnh của đơn vị (theo từng cấp độ, công việc, thời gian hoàn hành,...); Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; tổng hợp số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị đang ở các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và từ các địa phương khác về Khánh Sơn khi trả phép hè; nhắc nhở viên chức của mình phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND Tỉnh Khánh Hòa)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều