Thể lệ Cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Danh sách file:

Thực hiện Công văn số 3576/UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn về việc tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn đề nghị các trường  phối hợp thực hiện các nội dung sau:

-  Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội do trường thiết lập.

- Thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về đường link tham gia Cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid, để hưởng ứng và đăng ký tham gia Cuộc thi theo Công văn số 648-CV/BTGTU ngày 04/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lượt xem: 2.856
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều