Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Danh sách file:

Thực hiện Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Triển khai Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đính kèm) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh được biết và thực hiện. 

2. Các cơ sở giáo dục chủ động, chuẩn bị công tác tựu trường và khai giảng năm học mới, tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường đầu năm học 2022-2023 đảm bảo an toàn, đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Phối hợp với địa phương tuyên truyền về kế hoạch thời gian năm học, tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2022-2023. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./

Lượt xem: 938
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều