Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện năm 2022

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, mang tính nhân văn nhân đạo sâu sắc, là loại hình dịch vụ công, hoạt động phi lợi nhuận, lấy hiệu quả xã hội làm mục đích. Đây là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều