Quyết định về viêc̣ công nhận và khen thƣởng học sinh đaṭ thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS huyện Khánh Sơn năm học 2020 – 2021

Công nhận 09 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp THCS trong Kỳ thi chọn học sinh giỏ i cấp THCS huyêṇ Khánh Sơn năm hoc̣ 2020 – 2021. (Đính kèm Quyết định)

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều