CÔNG ĐIỆN UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công điện: đính kèm

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều