Chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020

Thực hiện Công văn số 2442/SGDĐT-VP ngày 30/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020. 

Nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý mã độc cho các hệ thống thông tin và máy tính, thiết bị của các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Cán bộ, công chức phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cập nhật, theo dõi thông tin về chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendich2020. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, đề nghị các đơn vị liên hệ ông Trần Hữu Năm, email: thnam.ks@khanhhoa.edu.vn, điện thoại: 0973504660 để trao đổi, tổng hợp ý kiến và đề xuất sự hỗ trợ từ các cơ quan liên quan.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều