Tên ngành nghề: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mã nghành nghề: 5580201

 

1. Mục tiêu đào tạo:

- Kiến thức:

+ Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng;trình bày được phương phápđọc một bản vẽ thiết kế;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên mooncuar các công việc của nghề Kỹ thuật xây dựng(đào móng,xây gạch,trát,lát,láng,ốp,gia công lắp đặt cốt thép,trộn đổ đầm bê tông,lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ,lắp đặt thiết bị vệ sinh,bả ma tit,sơn vôi)nhằm phát huy sáng kiến,cải tiến kỷ thuật,nâng cao năng xuất lao động,tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Nêu được công trình thi côngviệc được giao thực hiện;

+ Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ,vật liệu mới ở một phạm vinhaats định vào thực tế nơi làm việc;

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiêm việc làm.

- Kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và xác định được vị trí,kích thước của công trình;

+ Sử dụng được các loại máy,dung cụ và một số thiets bijchuyeen dùng trong nghề xây dựng;

+ Làmđược các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như:đào móng,xây gạch, trát, lát, láng ,ốp,gia công lắp đặt cốt thép,trộn đổ đầm bê tông,lắp đặt các cấu kiện loai nhỏ,lắp đặt thiết bị vệ sinh,bả ma tít,sơn vôi và một số công việc khác:lắp đặt mạng điện sinh hoạt,lắp đặt đường ống cấp,thoát nước trong nhà;

+ Sử lý được các sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng;

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc nghiệp của nghề xây dựng.