CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành, nghề: MAY THỜI TRANG

Mã nghành, nghề: 5540204

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may và thời trang được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ may và thời trang, có trình độ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có:

Kiến thức:

+ Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;

+ Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

+ Biết phương pháp thiết kế mẩu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;

+ Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

+ Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

Kỹ năng:

+ Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;

+ Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

+ Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảo bảo kỹ thuật và hợp với thời trang;

+ Thiết kế được các loại mẩu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp, học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các daonh nghiệp trong nước và nước ngoài hoặc có thể trực tiếp làm việc tại:

- Trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.