CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên ngành nghề: HÀN

Mã nghành, nghề :5520123

       Chương trình nghề hàn đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

      Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật để ghép cố định hoặc cắt kim loại bằng các công nghệ và thiết bị hàn khác nhau.

       Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hàn hồ quang, hàn điện trở, hàn đồng, hàn thiếc; cắt kim loại, hàn và cắt kim loại, kỹ thuật an toàn, các mã số và tiêu chuẩn thích hợp. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh. 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có:

1. Về kiến thức:

₊ Giải thích được các vị trí hàn (1G,2G,3G,4G,1F,2F,3F,4F,5G);

₊ Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

₊ Đọc được, hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;

₊Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, TIG);

₊ Tính toán được chế độ hàn hợp lý;

₊ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;

₊ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra.

2. Về kỹ năng:

₊ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;

₊ Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật;

₊ Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, TIG);

₊ Đấu nối thiết bị hàn (SMAW,MAG/MIG, TIG) một cách thành thạo;

₊ Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG,TIG);

₊ Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị trí hàn 1F-3F, 1G-3G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

₊ Hàn được các mối hàn TIG cơ bản;

₊ Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng; biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;

₊ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;

₊ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;

₊ Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phong chống cháy nổ của nghề hàn.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp có nghề Hàn

+ Học liên thông lên Cao đẳng, Đại học

+ Công tác trogn nước hoặc đăng ký đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.