+ Học văn hóa THPT: lớp 10, 11, 12.

+ Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia để lấy bằng Tốt nghiệp THPT.

+ Tham gia xét tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc.