Tổ Văn Phòng
 • Nguyễn Thị Lua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0389277979
  • Email:
   luanguyen1812@gmail.com
 • Phạm Minh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0365826894
  • Email:
   minhhoangpham292@gmail.com
 • Lại Hữu Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0349563717
  • Email:
   loveless.tung@gmail.com