Tổ Văn Phòng
 • Bùi Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0366961978
  • Email:
   bvlong.gdtxkson@khanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách
  • Điện thoại:
   0916349857
  • Email:
   quynhdaotao@gmail.com