1. Tên đơn vị:

 - Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn được thành lập theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn.

- Sau đó, Trường được tổ chức lại theo Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Khánh Sơn; là Trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 201- 2020 và định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 1836/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

- Địa chỉ:

    + Cơ sở 1: Thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

    + Cơ sở 2: Đường Hai Bà Trưng, TT Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Trường TCNDTNT Khánh Sơn là trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa(Sở LĐTB&XH).

2. Mục tiêu và sứ mạng:

a. Mục tiêu:

       Đào tạo kiến thức văn hóa; kỹ năng nghề nghiệp ở các cấp trình độ:trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

b. Sứ mạng:

       Trường TCNDTNT Khánh Sơn là cơ sở giáo dục nghề nghiệp(GDNN) đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên, đồng thời trang bị kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) cho người học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Khánh Sơn và khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

         Trường TCNDTNT Khánh Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật GDNN, Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau:

 1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên theo quy định;
 2. Tổ chức biên soạn hoặc lực chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH);
 3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo theo quy định của Bộ LĐTB&XH;
 4. Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ LĐTB&XH;
 5. Tuyển dụng, quản lý giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động của trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;
 6. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động GDNN;
 7. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giáo viên tham gia đánh giá cán bộquản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;
 8. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;
 9. Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống theo quy định;
 10. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;
 11. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;
 12. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;
 13. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất,giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.
 14. Quản lý hoạt động nội trú: Tổ chức việc giữ gìn vệ sinh trong trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức tốt hoạt động tự học sau giờ lên lớp, lao động cải thiện điều kiện sống; giáo dục học sinh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh cho học sinh.

  

 Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: - Thôn Ma O, Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa

            - Hai Bà Trưng, Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3869789 – 3869855